Rehabilitace Rehasport

Ceník

Před první návštěvou si prosím přečtěte pravidla provozu Rehabilitace Rehasport.

Administrativní platby

Vystavení zprávy pro účely úrazového pojištění, potřeby soudu, policie, atp.

500 Kč

Výkony fyzioterapeutů

Speciální techniky a metody fyzioterapie

Vyšetření poruch pohybového aparátu
(kineziologický rozbor)

60 min

1000 Kč

Mobilizační techniky, techniky měkkých tkání

30 / 45 / 60 / 90 min

600 / 850 / 1000 / 1400 Kč

Individuální léčebná tělesná výchova na podkladě kineziologického rozboru
(McKenzie, PNF, DNS,…)

30 / 45 / 60 / 90 min

600 / 850 / 1000 / 1400 Kč

Kinesiotaping – v ceně není zahrnut materiál, kinesio tape
(klient si jej může zakoupit přímo v zařízení)

15 / 30 min

300 / 500 Kč

Rekondiční a poradenská činnost
(doplňkové LTV programy pro závodní sport, ergonomické poradenství apod.)

30 / 45 / 60 / 90 min

600 / 850 / 1000 / 1400 Kč

Ošetření mimo ordinační dobu fyzioterapeuta

60 / 90 min

1500 / 2000 Kč

Procedury fyzikální terapie

Ultrazvuk (délka dle indikace)

do 15 min

200 Kč

Elektroterapie (délka dle indikace)

do 30 min

200 Kč

Výkonový laser třídy 4, výkon 12W (délka dle indikace)

do 10 min

400 Kč

Laser třídy 3B (délka dle indikace)

do 10 min

200 Kč

Přístrojová lymfodrenáž (dle dg.)

30 / 60 min

400 / 600 Kč

Úhrady za fyzioterapeutické výkony jsou realizovány prostřednictvím přímé platby. Každý náš pacient, resp. klient je tedy samoplátce i přes to, že má doporučení lékaře (FT poukaz). Vztah mezi zařízením a klientem je tedy oboustranně transparentní. Věříme, že tento přístup vede k větší motivovanosti klienta i terapeutů a že vám naše moderní a příjemné prostředí dá pocit důvěry a uvolnění.
Služby je možné hradit platbou v hotovosti, dárkovým poukazem, platební kartou či bezhotovostní platbou na základě vystavené faktury.

Platbu v hotovosti / kartou provádí klient před nebo po terapii přímo u svého terapeuta. Na požádání Vám ochotně vystavíme fakturu na zvolené služby. Tuto možnost volí často zaměstnanci, kteří u svého zaměstnavatele mohou každoročně čerpat stanovenou částku na zdravotnické, případně wellness a relaxační aktivity. K zaplacení za služby je možné využít také dárkový poukaz, který zakoupíte přímo u svého fyzioterapeuta. Poukaz může být vystaven na libovolnou proceduru, nebo na libovolnou částku. Dárkový poukaz je výborným dárkem, kterým svým blízkým a přátelům můžete darovat o něco lepší zdraví.

Platnost od 1.11. 2022