Rehabilitace Rehasport

Náš tým

Bakalářské vzdělání Lucie získala na na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, během kterého se zúčastnila několika kurzů zaměřených převážně na sport, ze kterých při terapiích často čerpá. V praxi se převážně věnuje právě sportovní fyzioterapii, ke které má osobní vztah díky své sportovní minulosti z rychlostní kanoistiky. Mimo to se věnuje i obtížím pohybového aparátu způsobených každodenními činnostmi a dnešními pracovními nároky a špatnými návyky. Pracuje hlavně s dospělými a dětmi od 12 let.

Více

 

Jitka Kobrová zaměřuje svou praxi převážně na práci s dospělými. Dětským klientům se věnuje až od staršího školního věku. Specializuje se na řešení obtíží funkčního charakteru a stavy poúrazové či pooperační. Často pracuje se sportovci v rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie. Její přístup k fyzioterapii je aktivní (pokud je to v souladu se situací klienta).

K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu využívá Jitka Kobrová zejména Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho ve které je autorizovaný specialista – certifikovaný terapeut. Dále metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, funkční dynamickou stabilizaci čerpající z Australské školy, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj.

Více

Hledáme fyzioterapeuta

Do privátní ambulance Rehabilitace Rehasport v Praze 10-Benicích, hledáme kolegu/kolegyni fyzioterapeuta na poloviční úvazek s možností rozšíření. Čeká vás příjemné prostředí, nejmodernější přístroje, široké spektrum pacientů převážně z řad sportovců či aktivních jedinců, možnost podílení se na zdravotnickém zajištění sportovních akcí a atraktivní finanční ohodnocení.

Více