Rehabilitace Rehasport

Terapeutický ultrazvuk

Ultrazvuk (UZ) je vlnění hmotného prostředí s frekvencí vyšší než 20 000Hz. Ve fyzikální terapii se využívá frekvence 0,8 až 3 MHz. Aby měla ultrazvuková léčba efekt, musí být alespoň část energie absorbována. Lze použít UZ kontinuální nebo pulzní podle potřeby a diagnózy pacienta. UZ se přenáší z hlavice přímo na kůži přes vodivý gel. Bez gelu by vlnění unikalo a nebylo by absorbováno. V těle pak dochází k rozkmitání všech atomů a molekul v dosahu „paprsku“. Dochází tedy k tzv. mikromasáži a přeměně mechanické energie na tepelnou a k ohřevu hluboko uložených tkání. S tím se pojí zlepšení lokální cirkulace a zlepšení metabolizmu, zvýšení propustnosti kapilár a tím vstřebávání např. otoků, zlepšení prokrvení vede taktéž ke svalové relaxaci. To celé vede ke zlepšení regeneračních schopností tkáně.