Rehabilitace Rehasport

Subluxace

Jinými slovy podvrknutí. Příčinou vzniku bývá působení vnějších sil na kloub. Kloubní hlavice částečně opustí jamku, ale vždy se vrátí zpět do původní pozice. Při těchto úrazech dochází k natažení, natržení nebo i přetržení vazů v dané oblasti. Subluxace je provázena bolestí, otokem a následně hematomem (modřinou). Dané místo by se mělo chladit (ne přímo ledovat) a pokud to lze nechat končetinu v elevaci (zvednutou). Zmírní se tím bolest a velikost otoku. Vhodné je i RTG vyšetření k vyloučení možných vzniklých zlomenin. Následuje imobilizace a následně po nějaké době cílená rehabilitace.