Rehabilitace Rehasport

Spondylochirurgie

Spondylochirurgie je obor, který se zabývá operacemi páteře. Jedná se o operace kompenzační, dekompresní, stabilizační. V ČR je na vysoké úrovni. Je však nutné mít na zřeteli, že operace by měly být indikovány pouze v případě, kdy konzervativní léčba selhala a když se jedná o nevratné změny, které hrozí z útaku nervových struktur (syndrom kaudy, úrazy, cervikální myelopatie, nádory).

Tip Rehasportu: Operace je opravdu krajní řešení. Většina potíží lze řešit neinvazivní cestou, při správně vedené rehabilitaci.