Rehabilitace Rehasport

Rehabilitace po operaci bederní páteře

Rehabilitace po operaci bederní páteře se dělí na rehabilitaci pooperační (probíhá v nemocnici), rehabilitaci po propuštění a lázeňská léčba. Bezprostředně po operaci je pacient uložen na JIP, kde se provádí vydýchání narkotik. Od 2. dne je prováděn nácvik přetáčení na bok, břicho a vstávání. Operovaný segment páteře se nerozhýbává, postupně se přidávají cviky na zádech, boku, břiše, vstoji. Provádí se nácvik použití WC a provádění běžných denních činnosti související se samoobsluhou. Po propuštění z nemocnice musí pacient dodržovat zásady, kterými byl v nemocnici poučen – vyvarovat se prudkým pohybům, nezvedat břemena, nejezdit autem, nesedět, neluxovat, nevytírat, nepředklánět se. Tyto zásady je nutné dodržovat 3 měsíce, ale vždy se vychází z aktuálního stavu pacienta. Důležitá je péče o jizvu. Zároveň se provádějí cviky, které napomáhají k obnově rozsahu pohybu, k zlepšení svalově-kloubní koordinace a k vytvoření kvalitního svalového korzetu. Pacient si musí uvědomit, že operace odstranila pouze následek vadných pohybových stereotypů, ale neodstranila příčinu. Proto další rehabilitace formou ambulantní péče a lázeňské péče je velice důležitá. Hlavní při rehabilitaci po operaci páteře je však aktivní přístup pacienta.