Rehabilitace Rehasport

Proč zvolit soukromou rehabilitaci?

Přednosti privátní rehabilitace (Soukromé nestátní zdravotnické zařízení)

Vy, co již máte zkušenost s rehabilitací ve státním zdravotnickém zařízení (SZZ) (např. rehabilitace při nemocnici) nebo s nestátním zdravotnickým zařízeními (NZZ), kde je úhrada za péči poskytovateli realizována prostřednictvím pojišťoven, si jistě vybavíte momenty, díky kterým jste se pak rozhodli navštívit privátní NZZ nebo o tom uvažujete a nebo hůř- na rehabilitaci jste úplně zanevřeli.

V privátním NZZ terapii hradíte prostřednictvím přímé platby (hotovostně či bezhotovostně), tudíž víte za co, komu a hlavně KOLIK za terapii platíte.

Vy, co jste nikdy neprošli mašinérií státního zdravotnictví a nebyli jste v zajetí pojišťoven, žádanek a poukazů, vězte, že je mnoho rozdílů mezi tím, jak může vypadat rehabilitační péče.

Uvádíme několik příkladů z praxe a sami zvažte, čemu dáte přednost. Jestli včasné efektivní léčbě nebo navštěvování zařízení „zdarma“ mnohdy s možností objednání až za několik týdnů. Ale potíže máte teď! Je na vás, jak se rozhodnete.

Rehabilitace privátní NZZ (bez účasti pojišťoven)

Rehabilitace NZZ nebo SZZ („na pojišťovnu“)

časová flexibilita - termíny ošetření a kontrol

 • objednání na terapii s minimální čekací dobou
 • ochota vám čas ošetření maximálně přizpůsobit (klidně až do večerních hodin)
 • možnost akutního ošetření mnohdy i v den vzniku obtíží
 • kontroly pružně dle specifika obtíží (druhý den, za týden…)
 • na terapii čekáte často i několik týdnů
 • ošetření se vám často dostane až v době, kdy obtíže již odezněly
 • pracovní doba nejčastěji od 7-16:30
 • každá další návštěva stanovena předem v přesně daném a neměnném intervalu a čase, který je vám určen (budete chodit ÚT a ČT v 10:00 🙂

časová dotace terapie

 • doporučujeme 60 minut na první terapii, abychom měli dostatek času na odebrání anamnézy, klinické vyšetření, zhodnocení vašich subjektivních obtíží a navržení plánu léčby
 • dle vyšetření, stavu a domluvy mezi terapeutem a klientem je každá další návštěva 30 minutová nebo 60 minutová
 • 20-30 minut „se vším-všudy“. Během takto krátké doby není šance pacienta vyslechnout, vyšetřit a ještě provést terapii
 • během takto krátké doby se většinou dají řešit jen důsledky (tam kde vás to bolí) a ne příčina (není čas ji hledat)
 • bohužel, jde tedy o LÉČBU BEZ VYŠETŘENÍ

kvalita terapie (závislá právě na časových možnostech)

 • na základě vyšetření je přesně indikováno cvičení, režim denních aktivit aj.
 • dle změny stavu se volí vhodné metody, aby bylo možné předcházet opakování obtíží
 • klienta vedeme k NEZÁVISLOSTI NA TERAPEUTOVI a k co možná nejvčasnějšímu návratu do běžného života
 • zájem o váš problém a nalezení prvotní příčiny obtíží
 • díky času máme možnost využít své vysokoškolské a postgraduální vzdělání a dosáhnout tak vysoké míry efektivity vaší terapie. Kvalita před kvantitou.
 • cviky které máte za úkol provádět jsou často obecné, nejsou vám navrženy dle vyšetření, „na míru“
 • pacient se stává ZÁVISLÝ na zařízení a chodí na rehabilitaci mnoho měsíců v několika sériích
 • fyzioterapeut není masér. Často se však do této role sám pasuje, protože z časových důvodů nemá jinou možnost, než masírovat místo bolesti. Během 8 hodinové pracovní doby takto snáze „odbaví“ 14 a víc pacientů, než aby o každém musel přemýšlet a hledat příčinu obtíží…

přístup k pacientovi/klientovi

 • proklientský přístup k pacientovi, kterého si v zařízení vážíme
 • vztah klient-terapeut je rovnocenný
 • terapeut je klientovým průvodcem a rádcem, klient má vždy možnost přijmout či odmítnout navržené postupy
 • samozřejmostí je informovanost klienta o léčbě – vysvětlení terapeutických postupů
 • jsme si vědomi toho, že váš čas je cenný – můžete se objednat rovnou, není nutné shánět poukazy a doporučení
 • klient se aktivně účastní na léčbě, není jen pasivním příjemcem terapie
 • další „pacoš“ ke splnění normy
 • vztah terapeuta k pacientovi je často dominantní
 • pacient se cítí tak, že musí ve všem poslechnout a nemá možnost volby
 • cvičení, u kterého vlastně nevím, proč ho dělám, je vždy špatné cvičení!!!
 • nejdříve musíte k vašemu praktikovi, ten vám vypíše doporučení na ortopedii nebo neurologii, zde se možná dočkáte poukazu na rehabilitaci, a pak vás v horizontu 4-6 týdnů konečně objednají k fyzioterapeutovi 🙂

platba za terapii

 • víte předem a přesně za co a kolik zaplatíte
 • úhrady za péči se účastní pouze dvě strany (zařízení a klient)
 • platba za péči je tedy oboustranně transparentní
 • spoluúčast vašeho zaměstnavatele v rámci zaměstnaneckých bonusů – možná platba flexi passy nebo vystavením faktury pro zaměstnavatele
 • v našem zájmu není čas terapie uměle „natahovat“
 • „na pojišťovnu“ nerovná se zadarmo
 • ani netušíte, jak moc jste za terapii zaplatili
 • každá procedur má svůj kód s časovou platností (často i 45 minut)
 • na vaše rodné číslo se pojišťovně běžně vykáže kód zdvojeně („aby se to zařízení vyplatilo“) a rovnou i další kódy (i za techniky, které za 20-30 minut vůbec neproběhly)
 • je vám však řečeno, že pojišťovna hradí jen půlhodiny terapie…
 • na webu MZČR naleznete volně přístupný seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kde zjistíte, že časová dotace výkonů fyzioterapeuta je i 45minut
 • někde se setkáte i s tím, že si „do hodiny“ můžete doplatit – reálně je to tedy tak, že za léčbu zaplatíte hned 2x
 • stále se vám zdá rehabilitace „na pojišťovnu“ ZADARMO?

procedury

 • neordinujeme zbytečné procedury, protože „nehoníme“ body pro pojišťovnu
 • disponujeme přístrojovou technikou
 • přístrojové procedury, využíváme tam, kde mají objektivní význam a efekt (přístrojová lymfodrenáž, laser, ultrazvuk, elektroterapii pro stimulaci oslabených/ochrnutých svalů)
 • zejména doplňkové procedury, jakou často je fyzikální terapie (magnety, různé druhy elektroterapie) jsou pacientům předepisovány navíc (nepomůžou-neublíží)
 • pacienta časově velmi vytěžují (3x/týden ležet 30 minut v magnetu + navíc čas do a ze zařízení ve všední den)

Pokud vás některá fakta nemile překvapila, nesmutněte! Věříme, že vás mile překvapíme v soukromém NZZ REHABILITACE REHASPORT, jak cenou, tak přístupem k vaší osobě a léčbě.

Dlužno dodat, že odstrašující jednání s pacientem a vedení rehabilitační péče ve zdravotnických zařízení, které mají smlouvy s pojišťovnami, je z velké míry dáno zaběhnutým a nezdravým „systém“ našeho pojišťovnictví, které zařízení nutí k nečestnému jednání a de facto tak poškozuje pacienta.

Zdraví a zdravý pohybový aparát není něco, co je nám automaticky dáno, ale je nutné o ně pečovat a kontinuálně se na udržení jeho dobré kondice podílet. V REHABILITACI REHASPORT víme jak a s naší pomocí se to můžete dozvědět i vy.