Rehabilitace Rehasport

Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová svou celoživotní práci zasvětila odstraňování funkčních potíží pohybového aparátu, až postupně vyvinula vlastní metodiku. Po mnoha peripetiích byl metodě v roce 1991, tehdejším ministerstvem zdravotnicví, přiznán charakter nového způsobu léčení. Paní Mojžíšová tak pouze rok před svou smrtí dosáhla alespoň částečného uznání. Za svůj život pomohla mnoha známým osobnostem z řad sportovců i herců (tenista Kodeš, atletky Kratochvílová a Fibingerová, tanečník Harapes, herec Hanzlík). Podařilo se ji vysledovat, že odstranění funkčních potíží pohybového aparátu má mnoho pozitivních účinků (snížení bolestí hlavy, menstruačních bolestí, nepravidelností menstruačního cyklu aj.). Mnoha pacientkám, které ji navštěvovaly kvůli bolestem pohybového aparátu, se podařilo otěhotnět, přestože předtím byly dlouze a marně léčeny pro neplodnost. Metoda Ludmily Mojžíšové je tedy nejčastěji spojována s léčbou ženské neplodnosti.

BLOKÁDA ŽEBER

Blokáda žeber je přesněji řečeno dystenze skloubení žebra s hrudní kostí, ne blokáda v pravém smyslu slova, protože žebra se připojují na hrudní kost pomocí chrupavky. Běžně však o dystenzi v těchto kloubech hovoříme jako o „blokádě žeber“. Mobilizovat lze 1.-7. žebro (tzv. pravá žebra) a klíční kost.

PŘÍČINY BLOKÁDY ŽEBER

Příčiny zablokovaného žebra jsou nejčastěji chabý a dlouhodobý sed (jízda v autě, sezení u PC) nebo dlouhodobý leh na boku (čtení v leže na boku), horní typ dýchání, ochablý prsní sval, nekoordinovaný pohyb prsního svalu při kašli, brždění v MHD. Blokády žeber také úzce souvisí s psychikou, tudíž strach, úzkost aj. se mohou somatizovat jako blokády žeber.

PŘIZNAKY BLOKÁDY ŽEBER

Zablokované žebro se zpravidla projevuje bolestí při pohmatu v místě, kde se kloubí s hrudní kostí, bolesti při dýchání (zejména nádechu). Fyzioterapeut nachází zřetězené spazmy v bezprostředním okolí žebra i na vzdáleném místě pohybového aparátu, eventuelně fenomén zpožďování nebo „předbíhání“ žebra.

MOBILIZACE ŽEBER DLE MOJŽÍŠOVÉ

Žebra se metodou dle L. Mojžíšové mobilizují pomocí excentrické kontrakce velkého prsního svalu – fyzioterapeut dává adekvátní odpor při specifickém pohybu horní končetiny klienta podle toho, které žebro je zablokované. Pokud je prsní sval hodně oslabený, žebra se mobilizují hůř. Klient tedy může dostat po dobu týdne do autoterapie jednoduchý cvik k tonizaci (posílení) svalu, aby v příští terapii mohla mobilizace žeber úspěšně proběhnout.
Po mobilizaci reflexní spazmy tají až 48 hodin. Během mobilizace se mohou, ale nemusí objevovat zvukové fenomény (lupnutí) – ty nejsou podmínkou úspěšně provedené mobilizace.

Zdroj: Jedličková, 2017