Rehabilitace Rehasport

Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT - registrovaný fyzioterapeut

Jitka Kobrová zaměřuje svou praxi převážně na práci s dospělými. Dětským klientům se věnuje až od staršího školního věku. Specializuje se na řešení obtíží funkčního charakteru a stavy poúrazové či pooperační. Často pracuje se sportovci v rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie. Její přístup k fyzioterapii je aktivní (pokud je to v souladu se situací klienta).

K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu využívá Jitka Kobrová zejména Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho ve které je autorizovaný specialista – certifikovaný terapeut. Dále metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, funkční dynamickou stabilizaci čerpající z Australské školy, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj. Je certifikovaným lymfoterapeutem.

Ve své práci používá jako součást komplexní terapie kinesiotaping. Je možné se k ní objednat i na aplikaci kinesio tapu či konzultaci v této problematice. Od roku 2010 je školitelkou kurzů „Terapeutické využití Temtex tapu“, „Terapeutické využití tejpování v lymfologii“ a od roku 2018 „Terapeutické využití TheraBandu“. Je spoluautorkou knihy „Terapeutické využití tejpování“ a autorkou knihy „Lymfotaping – terapeutické využití tejpování v lymfologii“. Věnuje se i přednáškové činnosti na toto téma. Znalosti o kinesiotapingu získala na kurzech ve Velké Británii.

Volí empatický přístup k jednotlivci a pracuje v souladu s jeho cíli a potřebami. Často říká, že: „Ani ve fyzioterapie se nedějí zázraky.“ Proto je podstatné, aby klient nesl za vlastní léčbu odpovědnost. Toho dosáhneme zvláště tehdy, pokud se klient na terapii aktivně podílí. Z toho důvodu vybírám takové metodiky a techniky, které poskytují možnost autoterapie a nepěstují závislost klienta na terapeutovi. Klient tak získá nástroj, se kterým je schopen si pomoci sám ve chvílích obtíží, či ve smyslu prevence.“.