Rehabilitace Rehasport

Luxace

Jinými slovy vymknutí. Příčinou bývá nejčastěji násilné působení vnějších sil na kloub. Kloubní hlavice tak opustí jamku. V tuto chvíli často dochází k porušení nebo přetržení vazů kolem daného kloubu. Poté následuje buďto samovolné navrácení kloubu do původní pozice nebo zůstane kloub vymknutý. Drobné klouby ruky je možné lehce vrátit zpět. Při poranění větších kloubů je důležité, aby repozici dělal odborník. Luxace je provázena velkou bolestí, otokem a následně hematomem (modřinou). První pomoc je tedy závislá na vážnosti úrazu. Každopádně by se dané místo mělo chladit (ne přímo ledovat) a pokud to lze, ponechat končetinu v elevaci (zvednutou). Toto opatření zmírní bolest a velikost otoku. Následně by se dané místo mělo imobilizovat a až po určité době následuje cílená rehabilitace. Vhodné je i RTG vyšetření, aby se vyloučily možné zlomeniny kostí.