Rehabilitace Rehasport

Hluboký stabilizační systém

Hluboký stabilizační systém zahrnuje bránici, svaly pánevního dna, hluboké břišní svaly (m. transversus abdominis) a autochtonní muskulaturu. Tyto svaly, při správné aktivaci, zvýší nitrobřišní tlak, který se stává oporou bederní páteři. Tato stabilizace pozitivně ovlivní nastavení celé páteře a postavení končetin. Jeho nedostatečná funkce vede k hornímu typu dýchání, k přetížení kloubních struktur, k porušení kloubně-svalové souhry, k vypracování patologických pohybových stereotypů, k bolestem zad a nosných kloubů, k degenerativním změnám pohybového aparátu.

Tip Rehasportu: cvičení na labilních plochách, cvičení ve vývojových řadách – DNS, Čápová, pilates.