Rehabilitace Rehasport

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Využívá k tomu standardizovaných postupů a nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s využitím fyzikální terapie. Fyzioterapeut volí léčbu a metodiky cíleně pro potřeby každého jedince zvlášť. Je to tedy odborník, který má odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Dříve bylo možné získat odbornou způsobilost absolvováním oboru fyzioterapeut nebo rehabilitační pracovník na střední zdravotnické škole (bez titulu) nebo oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšší odborné škole (titul DiS.). V současnosti je možné získat odbornost pouze po absolvování vysokoškolského studia (titul Bc. nebo Mgr.).