Rehabilitace Rehasport

Fraktura

Rozlišujeme zlomeniny v oblasti lebky, končetin, páteře a pánve. Řešení může být konzervativní (prostý klid na lůžku, přiložení sádrových nebo obinadlových obvazů, ortézování, dlahování, zavedení Kirschnerovy extenze) nebo operativní. Rozlišujeme osteosyntézu stabilní a nestabilní, nitrodřeňovou, mimodřeňovou a zevní. Druh výkonu musí vždy určit ošetřující lékař.

Tip Rehasportu: v případě zlomeniny není vhodné s poškozeným neodborně manipulovat. Zlomeninu lze ledovat, aby se zabránilo velkému otoku. Důležité je však vyhledat odbornou pomoc.