Rehabilitace Rehasport

Trakce a kloubní mobilizace

Trakce je do určité míry způsob manipulace s klouby. Jedná se o tah prováděný v ose kloubu, který provádí terapeut opakovaně po krátkou dobu a nebo kontinuálně delší dobu. Trakce se provádí pomocí přístroje i manuálně (ručně). Ruční trakce se však osvědčují více. Velice účinná je trakce u kořenových syndromů („výhřez ploténky“, diskopatie) v bederní a krční páteři. V praxi lze dokonce konstatovat, že dosáhneme-li trakcí při diskopatii úlevu, potvrzuje se diagnóza poškození meziobratlové ploténky. Pokud pacient trakci špatně snáší, nesmí se v trakci pokračovat! (Kolář, 2009)

„Mobilizace je postupné, nenásilné obnovení hybnosti kloubu při funkční poruše“ (Rychlíková, 2002). Je to druh manipulační léčby, jejíž jediným účelem je obnovit normální pohyblivost v kloubech včetně kloubní vůle. Kloubní vůle („joint play“ dle Mennella) je pasivní pohyb, který nemůže být vykonáván aktivně (vzájemné posuny kloubních plošek, rotace, distrakce). Odhaluje blokádu ještě když je funkční pohyb v kloubu normální. Kloubní vůli můžeme vyšetřit v jakémkoliv kloubu. Musíme při tom dodržet zásady správného funkčního vyšetření: kloub nesmí být uzamčený – kloubní pouzdro nesmí být napjaté, správně fixovat segment – ruce vyšetřujícího musí být přiloženy co nejblíže kloubní štěrbině (aby nedocházelo k páčení) a kde je to možné, zahájíme vyšetření mírnou distrakcí. Po dosažení předpětí pak provádíme repetetivními nenásilnými pohyby mobilizaci ve směru kloubní blokády, které opakujeme nejméně 8- 10x. Dosažené předpětí (mez kloubní vůle) poznáme jako první lehký odpor. Je první a rozhodující fázi mobilizace (i manipulace). Mobilizaci provádíme, cítíme- li tuto mez jako tvrdý doraz. Mobilizaci používáme s použitím svalové facilitace a inhibice – nejčastěji kombinace nádechu, výdechu a pohybů očí.

Zdroj: Lewit 1990; Rychlíková 2002