Rehabilitace Rehasport

Senzomotorická stimulace (SMS)

Metodika senzomotorické stimulace je v Česku zavedená zejména díky prof. V. Jandovi a M. Vávrové. Název vystihuje vzájemnou provázanost dostředivé (senzitivní) a odstředivé (motorické) informace při řízení pohybu centrální nervovou soustavou. Je známo, že porucha aferentace (dostředivého vedení informace) má negativní vliv na provedení pohybu. V praxi toto pozorujeme například při kloubních poraněních a s nimi spojenými poruchami kloubní aferentace, které následně vedou k nestabilitě v poraněném kloubu (koleno, kotník).

Dnes se SMS využívá kromě terapie nestabilního kolene, kotníku i k terapii funkčních poruch pohybového aparátu – aktivace stabilizačních svalů. Jde o soustavu balančních cviků prováděných v různých posturálních polohách. V metodice se klade velký důraz na facilitaci (nabuzení) chodidla.

Cílem metodiky je individuálně, dle stavu pacienta, zvolit cviky tak, aby se postupně zvyšovala jejich náročnost. Terapeut se snaží dovést pacienta ke cvičení ve stoji, aby mohlo dojít k propojení nových motorických programů s běžnými denními aktivitami. Cílem samotných cvičení je pak zlepšení svalové koordinace, zrychlení nástupu svalové kontrakce pomocí proprioceptivní aktivace vyvolané změnou postavení v kloubu, ovlivnění poruch propriocepce doprovázejí neurologická onemocnění, úprava poruch rovnováhy, zlepšení držení těla a stabilizace trupu při stoji a chůzi, začlenění nových pohybových programů do běžných denních aktivit.

Metodika vychází ze dvoustupňového modelu motorického učení – nejprve se jedinec pokouší opakovaně provádět nový pohyb – tím postupně buduje základní pohybový program. Tato fáze je velice únavná, protože toto stádium učení je řízeno mozkovou kůrou. Mozek se však snaží o zjednodušení celého regulačního okruhu a postupně přesunuje řízení pohybu podkorově a nastupuje druhá fáze učení – automatizace. Podkorové řízení, dovoluje rychlé provádění pohybů (nutné pro prevenci pádu). Bylo prokázáno, že kvalitní propriocepce kombinovaná s balančním cvičením zrychluje nástup svalové kontrakce – základní podmínka rychlé reakce při neočekávaném vyvedení těla z rovnováhy (náledí, mokré listí). V první fázi motorického učení je nutné dbát na velice precizní provedení pohybu, jelikož jednou naučený pohybový program se velice obtížně mění.

Terapeutické využití SMS při nestabilitě a hypermobilitě pohybového aparátu, chronických bolestí páteře, vadného držení těla, lehčí formy idiopatické skoliózy, svalové dysbalance, doléčování poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu, poruchy rovnováhy, prevence pádu seniorů. Nevhodné je použití techniky při akutní bolesti.

Při SMS využíváme labilní plochy ve formě velkých rehabilitačních míčů, bosu, Airex podložek, propriofoot destiček k segmentovému cvičení chodidla. Při cvičení je důležitá korekce těla – nohou, kolen, pánve, hlavy, krku a ramen. Cvičí se nejlépe na boso. Cvičení je ideální nejdříve trénovat bez balančních ploch, na zemi a cvičit do prvních známek únavy.

Zdroj: Kolář 2009