Rehabilitace Rehasport

Scheuermannova nemoc

Jedná se o poruchu páteře vznikající v dětství. Scheuermannova nemoc je stav, kdy obratle rostou nerovnoměrně vzhledem k sagitální rovině, což znamená, že zaúhlení zadní části obratle je vždy větší než přední úhel. Tento nerovnoměrný růst vytváří klínovitý tvar obratle, což způsobuje nadměrnou kyfózu, tzv. hyperkyfózu. Tato porucha se objevuje nejčastěji u chlapců a vzniká v období dospívání. Oproti posturální hyperkyfóze se jedinec s Scheuermannovou nemocí nedokáže vědomě napřímit, a tak narovnat záda. Strukturální změna obratlových těl mu to nedovolí. S touto poruchou je spojena bolest zad a krku velké intenzity. Nejčastěji v oblasti vrcholu křivky hrudní páteře při delším sezení či stání. Při vysokém stupni deformity to samozřejmě má vliv i na psychiku dítěte. Mezi svými vrstevníky se může cítit izolovaně nebo minimálně neklidně. Flekční držení trupu při této nemoci má také vliv na vnitřní orgány, které jsou neustále utlačovány a může tak být ovlivněna i jejich funkce. V takovém případě jsou doporučovány chirurgické postupy. Až u 30% je přítomna také skolióza. Hyperkyfózu tělo kompenzuje nejčastěji bederní hyperlordózou a je také přítomna funkční porucha ischiokrurálních svalů (tzv. hamstringů), které bývají v nadměrném napětí. V některých článcích je to také bráno jako funkční změna, která může vést k Scheuermannově nemoci, neboť původ této nemoci není znám.

Tip Rehasportu: Rehabilitaci započít, co nejdříve! Rodiče by měli své děti během vývoje sledovat, a pokud vidí jakoukoli výraznou abnormalitu, měli by se obrátit na odbornou pomoc. Scheuermannova nemoc neprogreduje, když člověk přestane růst, a proto je důležité se snažit křivku páteře pomocí nepřeberného množství fyzioterapeutických postupů a metod ovlivnit, co nejdříve. Do režimových opatření by se měli zapojit i učitelé ve škole – dlouhodobé sezení způsobuje bolest a progresi této nemoci. Z fyzioterapeutických postupů bych rád zmínil metodu dle Schrothové, která má dobré výsledky u skolióz a jiných deformit páteře jako je právě Scheuermannova nemoc.