Náš tým

Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT
Fyzioterapeut, lymfoterapeut

Jitka Kobrová zaměřuje svou praxi převážně na práci s dospělými. Dětským klientům se věnuje až od staršího školního věku. Specializuje se na řešení obtíží funkčního charakteru a stavy poúrazové či pooperační. Často pracuje se sportovci v rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie. Její přístup k fyzioterapii je aktivní (pokud je to v souladu se situací klienta).

K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu využívá Jitka Kobrová zejména Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho ve které je autorizovaný specialista – certifikovaný terapeut. Dále metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, funkční dynamickou stabilizaci čerpající z Australské školy, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj.

Bc. Tereza Hochmanová, DiS.
Fyzioterapeut

Tereza sbírala své profesní zkušenosti, jak na lůžkových odděleních nemocnic, tak na ambulantních rehabilitacích. V praxi věnuje velkou pozornost správné diagnostice, díky které pak volí kombinaci vhodných technik a metod pro efektivní řešení obtíží každému individuálně. Čerpá z dovedností získaných během studií a na odborných kurzech, v jejichž absolvování nadále pokračuje. Důkazem, že obor fyzioterapie Terezu opravdu baví, je i to, že ho vystudovala hned dvakrát – na vyšší odborné a následně na vysoké škole.

Mgr. Michal Lešák
Fyzioterapeut

Michal je sportovní fyzioterapeut. Jako bývalý ligový hráč házené má velmi pozitivní vztah ke sportu a právě k fyzioterapii sportovců. S Rehabilitací Rehasport spolupracuje externě – podílí se na zdravotnickém a fyzioterapeutickém zajištění sportovních akcí, kde využívá svoje zkušenosti s profesionálními sportovci. Michalovou doménou jsou poúrazové, pooperační stavy, ale také neurologické potíže vyplývající z pooperačních stavů – periferní parézy. Jeho terapie je zaměřena převážně na dospělou klientelu, v rámci sportovní fyzioterapie však i na děti školního věku. Terapii vede s aktivní, ale i pasivní účastí klienta, dle jeho stavu. Ve své terapii využívá nejvíce metodiky PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, Senzomotorickou stimulaci a Akrální Koaktivační Terapii.

Bc. Jan Kalista
Manažer

Vystudoval tělesnou výchovu a sport na FTVS UK, kde studoval i obor fyzioterapie. Od roku 2008 pravidelně navštěvuje světové konference zaměřené na rehabilitační lékařství, fyzioterapii a ortopedii, kde sleduje trendy v oboru, které se následně snaží aplikovat i v Rehabilitaci Rehasport.