Rehabilitace Rehasport

Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT - vedoucí fyzioterapeut

Mezi hlavní činnost Jitky Kobrové patří diferenciální diagnostika a léčba pacientů s bolestmi bederní a krční páteře a vyhřezlou ploténkou. Specializuje se na řešení bolesti funkčního charakteru a stavy poúrazové či pooperační. Svou praxi zaměřuje převážně na práci s dospělými. Dětským klientům se věnuje až od staršího školního věku.

K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu využívá Jitka Kobrová zejména Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho ve které je od roku 2018 autorizovaný specialista – certifikovaný terapeut (Cert. MDT) . Dále metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj. Je certifikovaným lymfoterapeutem.

Ve své práci používá jako součást komplexní terapie kinesiotaping. Je možné se k ní objednat i na aplikaci kinesio tapu či konzultaci v této problematice. Od roku 2010 je školitelkou kurzů „Terapeutické využití Temtex tapu“, „Terapeutické využití tejpování v lymfologii“ a od roku 2018 „Terapeutické využití TheraBandu“. Je spoluautorkou knihy „Terapeutické využití tejpování“ a autorkou knihy „Lymfotaping – terapeutické využití tejpování v lymfologii“. Věnuje se i přednáškové činnosti na toto téma. Znalosti o kinesiotapingu získala na kurzech ve Velké Británii.

Volí empatický přístup k jednotlivci a pracuje v souladu s jeho cíli a potřebami. Často říká, že: „Ani ve fyzioterapie se nedějí zázraky.“ Proto je podstatné, aby klient nesl za vlastní léčbu odpovědnost. Toho dosáhneme zvláště tehdy, pokud se klient na terapii aktivně podílí. Z toho důvodu vybírám takové metodiky a techniky, které poskytují možnost autoterapie a nepěstují závislost klienta na terapeutovi. Klient tak získá nástroj, se kterým je schopen si pomoci sám ve chvílích obtíží, či ve smyslu prevence.“.