Rehabilitace Rehasport

Metoda podle Roswithy Brunkow

Terapeutický koncept metody Roswithy Brunkow, německé fyzioterapeutky, je založen na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Jde o systém vzpěrných cvičení, který umožňuje zlepšení funkce oslabených svalových skupin, stabilizační trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení kloubů.

Vývoj techniky souvisel s nehodou, která se Roswitě stala a kdy pro následky úrazu byla na delší čas upoutána na invalidní vozík. Metodika tak vychází z jejích bezprostředních pozorování a zkušeností. Princip metody spočívá v závislosti motorické aktivity na postavení rukou a chodidel (aker) vzhledem k trupu a hlavě. Přes nastavení rukou v opoře se aktivují svalové řetězce a tím dosahujeme napřímení trupu. Důležitou roli hraje vědomé motorické učení, uvědomění si kvality pohybu, pozornost, koncentrace. K ovlivnění motoriky metoda využívá aktivujících (facilitačních) a relaxačních (inhibičních) trechnik – podněty akustické, optické, dotykové.

Metoda určitým způsobem vychází z vývojové kineziologie – respektuje ve výběru pozic vzpěrných cvičení jednotlivé stupně motorického vývoje dítěte. Využití zejména u funkčních poruch pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavech, neurologických onemocněních aj. Překážkou metody může být kardiovaskulární insuficience, dekompenzovaná arteriální hypertenze, plicní choroby u kterých může dojít k přetížení pravého srdce, bolest, nepochopení metodiky.

Zdroj: Kolář 2009