Rehabilitace Rehasport

Bc. Jan Kalista - manažer rehabilitace

Vystudoval tělesnou výchovu a sport na FTVS UK, kde studoval i obor fyzioterapie. Od roku 2008 pravidelně navštěvuje světové konference zaměřené na rehabilitační lékařství, fyzioterapii a ortopedii, kde sleduje trendy v oboru, které se následně snaží aplikovat i v Rehabilitaci Rehasport. Od roku 2009 pořádá kurzy a školení pro odbornou veřejnost. Významným způsobem se také podílel na vydání odborné publikace Terapeutické využití kinesio tapu. Práce manažera rehabilitace je pro něj další výzvou po úspěšném tažení v produktové divizi společnosti Rehasport, kde získával své první manažerské zkušenosti.