Mgr. Jitka Kobrová - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

Mgr. Jitka Kobrová - Rehabilitace RehasportJitka Kobrová zaměřuje svou praxi převážně na práci s dospělými. Dětským klientům se věnuje až od staršího školního věku. Specializuje se na řešení obtíží funkčního charakteru a stavy poúrazové či pooperační. Často pracuje se sportovci v rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie. Její přístup k fyzioterapii je aktivní (pokud je to v souladu se situací klienta).

K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu využívá Jitka Kobrová zejména Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho, metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, funkční dynamickou stabilizaci čerpající z Australské školy, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj.

Je certifikovaným lymfoterapeutem, věnuje se terapii lymfedému a jizvy (v kombinaci s lymfotapingem).

Ve své práci používá jako součást komplexní terapie kinesiotaping. Je možné se k ní objednat i na aplikaci kinesio tapu či konzultaci v této problematice. Od roku 2010 je školitelkou kurzu „Terapeutické využití kinesio tapu“ a zároveň spoluautorkou stejnojmenné knihy. Věnuje se i přednáškové činnosti na toto téma. Znalosti o kinesiotapingu získala na kurzech ve Velké Británii.

Volí empatický přístup k jednotlivci a pracuje v souladu s jeho cíli a potřebami. Často říká, že: „Ani ve fyzioterapie se nedějí zázraky." Proto je podstatné, aby klient nesl za vlastní léčbu odpovědnost. Toho dosáhneme zvláště tehdy, pokud se klient na terapii aktivně podílí. Z toho důvodu vybírám takové metodiky a techniky, které poskytují možnost autoterapie a nepěstují závislost klienta na terapeutovi. Klient tak získá nástroj, se kterým je schopen si pomoci sám ve chvílích obtíží, či ve smyslu prevence.“

zpět

Objednejte se na:

602 777 701

602 777 725

Nepřehlédněte

Fyzioterapeuti z rehabilitace…

Křest publikací Lymfotaping a…