Náš tým

Mgr. Miroslav Brůža - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

Mirek vystudoval fyzioterapii na FTVS UK. Díky svému studijnímu zaměření a všestrannému zájmu o sport, rád řeší různorodou problematiku pohybového aparátu sportovců. Ve své praxi však s úspěchem pracuje i s pacienty, kteří své tělo přetěžují při činnostech každodenního života a to nevhodnými pohybovými stereotypy plynoucí z pracovního zatížení. S dětmi pracuje od mladšího školního věku.   Specializuje se na akutně vzniklé obtíže pohybového aparátu, kdy využívá zejména metodik manuální léčby. U chronických obtíží se snaží najít společně s klienty primární původ těchto obtíží a pomocí cíleného cvičení tyto potíže odstranit. V rámci komplexní fyzioterapie využívá v souladu s diagnózou a předpoklady klienta techniky myoskeletální medicíny dle Lewita, kinesiotaping, cvičení ve vývojových řadách či sensomotorickou stimulaci a stabilizaci pohybového aparátu. V roce 2015 se po absolvování kurzu manuální lymfodrenáže stal certifikovaným lymfoterapeutem.  

více

 


Mgr. Jitka Kobrová - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

Mgr. Jitka Kobrová - fyzioterapeutJitka Kobrová zaměřuje svou praxi převážně na práci s dospělými. Dětským klientům se věnuje až od staršího školního věku. Specializuje se na řešení obtíží funkčního charakteru a stavy poúrazové či pooperační. Často pracuje se sportovci v rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie. Její přístup k fyzioterapii je aktivní (pokud je to v souladu se situací klienta).

K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu využívá Jitka Kobrová zejména Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho, metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, funkční dynamickou stabilizaci čerpající z Australské školy, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj.

více 


 

Mgr. Michal Lešák - fyzioterapeut

Michal je sportovní fyzioterapeut. Jako bývalý ligový hráč házené má velmi pozitivní vztah ke sportu a právě k fyzioterapii sportovců. S Rehabilitací Rehasport spolupracuje externě - podílí se na zdravotnickém a fyzioterapeutickém zajištění sportovních akcí, kde využívá svoje zkušenosti s profesionálními sportovci. Michalovou doménou jsou poúrazové, pooperační stavy, ale také neurologické potíže vyplývající z pooperačních stavů – periferní parézy. Jeho terapie je zaměřena převážně na dospělou klientelu, v rámci sportovní fyzioterapie však i na děti školního věku. Terapii vede s aktivní, ale i pasivní účastí klienta, dle jeho stavu. Ve své terapii využívá nejvíce metodiky PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, Senzomotorickou stimulaci a Akrální Koaktivační Terapii.

více
Bc. Jan Kalista - manažer rehabilitace

Vystudoval tělesnou výchovu a sport na FTVS UK, kde studoval i obor fyzioterapie. Od roku 2008 pravidelně navštěvuje světové konference zaměřené na rehabilitační lékařství, fyzioterapii a ortopedii, kde sleduje trendy v oboru, které se následně snaží aplikovat i v Rehabilitaci Rehasport.

více Hledáme fyzioterapeuta

Do privátní ambulance Rehabilitace Rehasport v Praze 10-Benicích, hledáme kolegu/kolegyni fyzioterapeuta na poloviční úvazek s možností rozšíření. Čeká vás příjemné prostředí, nejmodernější přístroje, široké spektrum pacientů převážně z řad sportovců či aktivních jedinců, možnost podílení se na zdravotnickém zajištění sportovních akcí a atraktivní finanční ohodnocení.

více

Objednejte se na:

602 777 701

602 777 725

Nepřehlédněte

Křest publikací Lymfotaping a…

Srdečně Vás zveme na slavnostní…