Rehabilitace Rehasport

Parkinsonova nemoc

Jde o degenerativní onemocnění extrapyramidové dráhy a center zvaných bazální ganglia (oblast paleostriata). Onemocnění vzniká nedostatkem dopaminu, který v těchto oblastech plní funkci přenašeče vzruchů. Výsledkem je syndrom hypokineticko-hypertonický, projevující se změnou napětí ve svalech (rigidita-tuhost), omezením rozsahu pohybu, pohybovou chudostí, setřelou mluvou, neschopností se rozejít, třesem, zvýšenou potivostí a sliněním.

Tip Rehasportu: je vždy nutná při péči o pacienta spolupráce rodiny, lékaře, fyzioterapeuta, psychologa. Existují centra, která parkinsoniky sdružují a pořádají pro ně nejrůznější akce.