Metody

Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové

Manuální lymfodrenáž (MLD)

Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie (MDT)

Kinesiotaping

Metoda podle R. Brunkow

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

Techniky měkkých tkání (TMT)

Trakce a kloubní mobilizace

Senzomotorická stimulace (SMS)

Sportovní fyzioterapie

Proprioceptivní neuromuskulární stabilizace (PNF)

 

Použitá literatura:

  • BEDNAŘÍKOVÁ, D. Poznámky z certfikovaného odborného kurzu: Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty, Čelákovice 2012
  • BECHYNĚ, M., BECHYŇOVÁ, R. Mízní otok – lymfedém. Komplexní terapie.1. vyd. Praha: Phlebomedica, 1997. 320 s. ISBN 80-9012981-1
  • BENDA, K. a kol. Lymfedém – komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebná péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7013-455-9
  • ČIHÁK, R. Anatomie 1. 2. vyd. Praha: Grada, 2001. 516 s. ISBN 80-7196-970-5
  • ČIHÁK, R. Anatomie 3. 2. vyd. Praha: Grada, 2004. 692 s. ISBN 80-247-1132-X
  • DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 664 s. ISBN 80- 7169- 681- 1
  • JEDLIČKOVÁ, J. Skripta z odborného kurzu: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové, Milovice 2017
  • JEDLIČKOVÁ, J. Ústní sdělení na odborném kurzu: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové, Italská 702, Milovice, 14.9. 2017.
  • KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1
  • MCKENZIE INSTITUTE. Popis charakteristiky jednotlivých syndromů. McKenzie.cz 2008 [cit. 19. 12. 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.mckenzie.cz/uvod/charakteristika.htm