Rehabilitace Rehasport

McKENZIE METODA

Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT) dle McKenzie je metodikou s hlavním zaměřením na pacienty s vertebrogenními obtížemi (bolestí zad) zpracoval Robin McKenzie. Léčebný postup vychází z principu, že příčina bolesti má mechanickou podstatu, tudíž jí lze řešit mechanicky. Součástí léčebného postupu je vedení pacienta k sebezodpovědnosti a vlastnímu podílu na léčbě. Pacient není pasivním příjemcem terapie, ale aktivní účastník léčby! Terapie není sledem několika náhodných cviků všemi směry. Zpravidla je volen pouze jeden cvik, který se cvičí dle směrové preference a vícekrát denně. Směrová preference je určena na základě vyšetření.

McKENZIE DIAGNOSTIKA

Každá terapie se vybírá podle klasifikace problému jedince. Terapie nebo autoterapie se indikuje po určení diagnózy, na základě získaných subjektivních příznaků a objektivního vyšetření. V MDT rozlišujeme tři typy syndromů, které jsou odlišným hodnocením problému než anatomické určení diagnózy. Jedná se o:

  • posturální syndrom – jde o špatné držení těla v určité poloze. Vzniklý tlak na normální tkáň je abnormální a způsobuje lokální bolesti v oblasti páteře. Při vyšetření opakovanými pohyby nevyprovokujeme žádnou bolest, protože celý mechanický problém se odvíjí od statického přetížení. Metodou léčby je edukace pacienta o správném držení těla a změna pohybových návyků pacienta.
  • dysfunkční syndrom – je charakterizován naopak normálním tlakem na abnormální tkáň (jizvení po operaci aj.). Směr dysfunkce se určí při vyšetření. Pokud se příznaky provokují při provedení pohybu do ohnutí (flexe), jde o flekční dysfunkci apod. Po vyšetření a stanovení směru dysfunkce volíme terapii do omezeného směru. Lokalita symptomů je u dysfunkce lokálně – v oblasti páteře (až na výjimku – fixovaný nervový kořen). Léčba spočívá v protažení zkrácené tkáně, což trvá poměrně dlouhou dobu a efekt se tedy dostavuje pomalu. Z tohoto důvodu je nutné výrazně motivovat pacienta. Pozvolna se zvětší rozsah pohybu a odstraní bolest. K protažení (remodelaci) tkáně dochází nejdříve po třech týdnech. Terapie je doplněna posturální korekcí.
  • poruchový syndrom (derangement) – k vysvětlení obsahu pojmu tohoto syndromu bývá používáno působení sil a tlaků na meziobratlovou ploténku, ale i na další struktury, jako např.- zadní vazy, duru (vak ve kterém je uložena mícha) a zvláště na nervový kořen, protože pokaždé nemusí být příčinnou bolestí vyklenutí až výhřez meziobratlové ploténky. Příznaky se u derangementu rychle mění, jak v intenzitě, tak místě bolesti, pomocí přesného pohybu či pozice. U některých pacientů bývá příčinou omezení až ztráty rozsahu pohybu akutní laterální (stranový) posun, akutní kyfóza nebo akutní lordóza.

McKENZIE STRATEGIE LÉČBY

Hlavním cílem terapie není pouhé zaměření se na jednotlivé segmenty páteře, ale cílem je upravit stav pacienta jak z hlediska funkce, tak obtěžujících bolestí, tak prevence! Efektu je dosaženo opakováním pohybů, proto je vhodná zejména autoterapie. Terapeut musí správně zvolit směr, frekvenci, intenzitu a rozsah pohybu pacienta. Musí tedy pacienta důkladně instruovat.


Metoda dle McKenzie je s úspěchem používána i u pacientů po operaci páteře. Terapie je kontraindikovaná u pacientů s metastázemi, s nemechanickými obtížemi (bolesti způsobené např. zánětem), u pacientů s anomáliemi kostních struktur a akutními zánětlivými stavy a v případě, nenastává-li změna příznaků při žádném pohybu/poloze a dochází k projekci obtíží dále do periferie končetiny nebo při těžkém neurologickém deficitu.

Zdroj: Kolář, 2009; McKenzie Institute, 2008

McKENZIE METODA V REHABILITACI REHASPORT PRAHA

V Rehabilitaci Rehasport se metodou McKenzie zabývá fyzioterapeutka Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT, která je McKenzie Institutem Czech Republic and Slovakia vyškolena v MDT metodě ve všech úrovních (A-D) a od listopadu 2018 je autorizovaným specialistou – certifikovaný terapeut Mechanické Diagnostiky a Terapie (Cert. MDT).

Pokud máte bolesti zad, krční páteře nebo kloubů končetin, které se jinými fyzioterapeutickými postupy nepovedlo vyřešit a McKenzie metoda vám doposud nebyla nabídnuta jako metoda volby při léčbě vašich obtíží, neváhejte se na nás obrátit!