Rehabilitace Rehasport

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance patří mezi neinvazivní zobrazovací techniky. Obraz vzniká na základě uvolnění energie z nahromaděných atomových jader ve tkáních působením silného magnetického pole. Lze využít při zobrazení mozku, páteře, míchy, cévních struktur, kloubních chrupavek, menisků, kostní dřeně.

Tip Rehasportu: magnetickou rezonancí nelze vyšetřit pacienty s kardiostimulátorem a kovovými kostními náhradami.