Rehabilitace Rehasport

Bc. Tereza Hochmanová, DiS. - registrovaný fyzioterapeut

Svou praxi zaměřuje převážně na dospělé. Díky tomu, že její rodina je velice sportovně založená a její synové hrají hokej, řeší s úspěchem potíže pohybového aparátu i u dětí mladšího a staršího školního věku.

Tereza sbírala své profesní zkušenosti, jak na lůžkových odděleních nemocnic, tak na ambulantních rehabilitacích. V praxi věnuje velkou pozornost správné diagnostice, díky které pak volí kombinaci vhodných technik a metod pro efektivní řešení obtíží každému individuálně. Čerpá z dovedností získaných během studií a na odborných kurzech, v jejichž absolvování nadále pokračuje. Důkazem, že obor fyzioterapie Terezu opravdu baví, je i to, že ho vystudovala hned dvakrát – na vyšší odborné a následně na vysoké škole.

Externě spolupracuje jako fyzioterapeut se společností MultiSport, která se snaží firmám nabídnout velkou škálu volnočasových aktivit, při kterých si lidé kompenzují své profesní přetížení. Využívá zde nejen své odborné znalosti, ale i kladný vztah ke sportu.
Při práci uplatňuje empatický a individuální přístup, avšak zároveň klade důraz na aktivní účast pacienta v terapii.

K úlevě od akutních obtíží používá nejčastěji mobilizační a měkké techniky, v přesné diagnostice a cílené léčbě ji pomáhá mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie. Pro řešení svalových dysbalancí a dalších poruch pohybového aparátu používá dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle Koláře či senzomotorickou stimulaci. Jako doplněk a podporu fyzioterapeutických technik využívá tejpování kinesiologickými tejpy.