Rehabilitace Rehasport

Bc. Lucie Záhorová - fyzioterapeut

Bakalářské vzdělání Lucie získala na na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, během kterého se zúčastnila několika kurzů zaměřených převážně na sport, ze kterých při terapiích často čerpá.

V praxi se převážně věnuje právě sportovní fyzioterapii, ke které má osobní vztah díky své sportovní minulosti z rychlostní kanoistiky. Mimo to se věnuje i obtížím pohybového aparátu způsobených každodenními činnostmi a dnešními pracovními nároky a špatnými návyky. Pracuje hlavně s dospělými a dětmi od 12 let.

Zastává individuální přístup a aktivní terapii s cílem, aby se klient naučil vnímat vlastní tělo, dokázal s ním pracovat a tím předcházel funkčním obtížím. Metodami, které v praxi využívá nejčastěji jsou měkké a mobilizační techniky, PNF, nebo prvky DNS a senzomotorické stimulace. Dále v terapii využívá i metodu tissue flossingu.